Kontakt

Podijeli

Javna ustanova sportski centar „Borik“
Banja Luka

Aleja Sv. Save 48.
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (0) 51/465-878 i 460-455

Faks: +387 (0) 51/461-505

 

Detaljne kontakt informacije

Sportska dvorana Borik: +387 (0) 51/257-148 i 257-136; faks: +387 (0) 51/257-146; borik@scborik.com
Kuglana Borik: +387 (0) 51/257-145; kuglane@scborik.com
Sportska dvorana Obilićevo: +387 (0) 51/465-878 i 460-455; faks: +387 (0) 51/461-505; obilicevo@scborik.com
Restoran Borik: +387 (0) 51/257-145 ugostiteljstvo@scborik.com

sdborik@blic.net
kontakt@scborik.com


Broj registracije: 1-530-00 Osnovni sud Banja Luka
Šifra djelatnosti: 93.11
Matični broj: 01003500
JIB: 4400857690004
PDV broj: 400857690004