Менаџмент

Предсједник Управног одбора

Раденко Јотановић

Члан Управног одбора

Обренко Славнић

Члан Управног одбора

Стево Золак

Директор

Ненад Талић
direktor@scborik.com

Замјеник директора

Јовица Кесеровић
zamjenikdirektora@scborik.com

Организациона јединица Спортска дворана „Борик“
Руководилац ОЈ Спортска дворана „Борик“

Бојан Гарић
sdborik@scborik.com

Организациона јединица Спортска дворана „Обилићево“
Руководилац ОЈ Спортска дворана „Обилићево“

Милан Тркуља
sdobilicevo@scborik.com

Организациона јединица Спортска дворана „Центар“
Руководилац ОЈ Спортска дворана „Центар“

Зоран Ћургуз
sdcentar@scborik.com

Организациона јединица „Куглана“
Руководилац ОЈ „Куглана“

Александар Дрндаревић
kuglana@scborik.com

Служба финансија
Руководилац службе финансија

Весна Петковић
finansije@scborik.com

Служба комерцијале
Руководилац службе комерцијале

Предраг Грбић
komercijala@scborik.com

Служба заједничких послова
Руководилац службе заједничких послова

Раденко Шева
zajednickiposlovi@scborik.com

Организациона јединица Угоститељство
Руководилац организационе јединице Угоститељство

Драгомир Ђукић
ugostiteljstvo@scborik.com

Организациона јединица Спортска сала „Старчевица“
Руководилац ОЈ Спортска сала „Старчевица“

Срђан Зрнић
ssstarcevica@scborik.com

Подијели